refitin mobilní digitalizace procesů

Digitální technologie zvyšují sledovatelnost zboží a služeb a umožňují transparentnost přechodu na cirkulární ekonomiku. Refitin přináší nové příležitosti zefektivnění procesů v nové sdílené ekonomice.

co je refitin a jak vám může pomoct?

Pomocí Refitin mobilní aplikace můžete přehledně sledovat refit procesy ve vaší firmě. Data z aplikace vám pomůžou zefektivnit celý proces a ušetří vám náklady na obnovu zařízení ve firmě.

proč refitin app

Bez recyklace

Výměna použitých produktů v maloobchodě za nové

No Data Found

recyklace

Tradiční recyklace použitých produktů v maloobchodě

No Data Found

refitin

Chytré opětovné obnovení
a doplněnípomocí
aplikace Refitin

No Data Found

výhody refitin

Digitalizace procesu obnovy poboček

Digitalizace dodacích, předávacích a montážních protokolů

Omezení fyzického kontaktu (COVID)

Fotografická dokumentace

Snadno použitelná aplikace v telefonu

Online přehled provedené akce

Zajímá vás digitalizace procesů při přechodu na cirkulární ekonomiku?

Rádi byste se zapojili do cirkulární ekonomiky a stali se našim partnerem?
Nebo máte nápad na projekt, který bychom u vás mohli zrealizovat?

KONTAKTUJTE NÁS 

mobilní telefon přináší digitalizaci

Kompatibilní s iOS a Android
Snadné použití
Online vytváření a přístup k záznamu služby.

jednoduché rozhraní pro techniky

Podrobnosti o technikovi
Zákazník
Pobočka
Tlačítka pro zahájení a ukončení práce
Dodatečné informace

optimalizace zaměřena na zákazníka

Analýza současného procesu rekonstrukce interiéru u zákazníka
Návrh úprav procesu pomocí digitalizace
Úpravy vstupního formuláře aplikace
Výstupy, statistiky
V případě potřeby možnost připojení k existujícím ekonomickým systémům společnosti

vizuální dokumentace

Mobilní fotografie přímo do aplikace
Fotografie jsou připojeny přímo ke službě

další funkce aplikace

Kalendář událostí – protokolování mechaniky
Optimalizovaná rozhraní pro hlavního mechanika
Generování pracovních a cestovních zpráv
E-mailová oznámení
Odkaz na faktury

Nejčastější dotazy

Využití aplikace Refitin podporuje zrychlení a zefektivnění procesu manipulace s výrobky v cirkulárním procesu. V praxi to znamená, že ušetříte čas, papíry a energie, díky rychlému zadání informací do aplikace hned na místě montáže, které se hned automaticky propojí s příjemcem, doplní se v databázi a umožní tak okamžité navázání dalších kroků celého procesu. Na druhé straně se díky aplikaci zamezí problémy vyskytující se při klasickém průběhu práce jako je ztráta dokumentů, chybějící foto dokumentace, časová prodleva v plánování díky čekání na podklady, atd.

Nejvýznamnější přínos aplikace nastává v okamžiku montážních prací, jako jsou například demontáže, při kterých nedochází ke zničení výrobků, ale k jejich pečlivému zařazení pro další cirkulární proces.

Další přínosy lze definovat takto:

  • proces montáže/demontáže, kdy aplikace umožní sledování pracovních činností a jejich optimalizaci.
  • snížení administrativní náročnosti díky automatickému generování pracovních výkazů.
  • zjednodušení reklamačních procesů díky pečlivě vedené fotodokumentaci

–      zrychlení přístupu k aktuálním informacím z procesu refitu = aplikace udržuje data on-line

Všeobecně lze jednoznačně říct, že při využití aplikace Refitin vznikají úspory jak finanční tak časové, proces s využitím aplikace je rychlejší a levnější.

V okamžiku montáže nebo demontáže na místě a dokončení této práce montér/uživatel vyplní potřebné informace do mobilního přístroje nebo do tabletu/notebooku. Tyto údaje obsahují informace o místě provedení, zakázce, rozsahu, případné odchylky, foto dokumentaci, času trvání práce a případné komentáře k ukončení nebo dodělání.

Tyto informace se v případě online připojení zapíší okamžitě do databáze provozovatele, v případě offline verze až v okamžiku připojení do sítě.

Na základě těchto podkladů se následně při ukončení projektu okamžitě může vystavit faktura, nebo se naplánují další práce.

Výrobky a pracovní úkony jsou od tohoto okamžiku v evidenci a další práce s nimi je prakticky hned možná.

Aplikaci Refitin je možné taky využít jako nástroj pro skladovou evidenci výrobků.

V případě výměny starých výrobků jsou tyto zaevidovány, je udělána výchozí foto dokumentace a lze s nimi do budoucnosti naložit dle vlastní potřeby. Nedochází k ztrátě a zapomenutí v nějakém skladě. Efektivně lze takto hospodařit se skladovými zásobami.

Další možnost je využití evidence již při prvotním uvedení do oběhu. Nové výrobky jsou označené kódem nebo čipem, který je u nás uložený v databázi a v případě budoucí potřeby oprav, změn nebo náhrady se pomocí aplikace Refitin zaktivuje kontakt a může dojít k okamžitému řešení potřeby/požadavku.

Ne, aplikaci lze používat i v offline režimu a data stáhnout až dodatečně po připojení na internet.

Aplikaci můžete mít staženou v mobilním telefonu, který musí být vybavený na používání internetu.

Každý chytrý telefon je pro tuto aplikaci vhodný.

Dále lze také pracovat s notebookem nebo tabletem.

Víme jak na dotace!

Financujte své cirkulární projekty pomocí dotací!

Pomůžeme Vám s jejich vyřízením.