kdo jsme

Jsme poradenská a konzultační společnost zaměřená na cirkulární ekonomiku, vytvářející přidanou hodnotu pro životní prostředí, společnost a ekonomiku s cílem dlouhodobého zlepšování životní úrovně. Pro každého, kdo vyznává stejné cíle jsme spolehlivým a technicky vynikajícím partnerem.

Soustředíme se na zavádění principů cirkulární ekonomiky do všech ekonomicky relevantních oblastí často i s přesahem do různých odvětví či oborů.

Velký důraz klademe na materiály, jejich vlastnosti a zpracování. Vlastníme materiálovou banku jako podporu při zavádění principů cirkulární ekonomiky do vývoje nových výrobků.

Vytváříme věrohodné a měřitelné výsledky na místní, národní i mezinárodní úrovni. Díky našim odborným znalostem, důvěryhodným výsledkům a silné síti partnerů jsme schopni zvyšovat povědomí, radit a spojovat širokou škálu zainteresovaných skupin.

Našim zákazníkům nabízíme poradenství a školení, poskytujeme řešení tvořená na míru individuálním potřebám a kontrolujeme průběh dosažení nastavených cílů.
Kvalita naší práce je založená na našich odborných a osobních znalostech.

Cirkulární ekonomika jE příležitost pro úspěšné inovace

Používání zařízení opakovaně umožnuje především naše dlouholetá zkušenost v nábytkářství.

Možnost účastnit se designování nových výrobků a konceptů. Znalost výroby a materiálů zefektivňuje recyklaci.

ZAVÁDÍME NOVÉ TECHNOLOGIE DO CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY

Investujeme do nových technologií a především do aplikací, které pomáhají udržovat nábytek při životě, a napomáhají využívat použité části nábytku a tak zajistit druhý život nábytku. Refitin.com, logistore.app

INTENZIVNÍ SPOLUPRÁCE S FIRMAMI

nám zajištuje být maximálně efektivní, tak aby přechod z lineárního na cirkulární systém měl pozitivní ekonomický dopad.
Umisťujeme sběrné boxy (circubox), díky kterým třídíme různé druhy vybavení a tím zkracujeme cestu k jejich dalšímu využití.

NÁŠ CIRKULÁRNÍ TÝM

Jednatel circu.eu 
Specializace:
výrobní principy a materiály

ladislav
olšbauer

Ladislav Olšbauer se specializuje na aplikovanou cirkulární ekonomiku s důrazem na odpovědné zacházení s materiály a jejich zpracováním. Materiálové znalectví a materiálová banka jsou jeho doménou.

Dalším pilířem v životě Ladislava je edukace a vzdělání budoucí generace. Odborné přednášky aplikované cirkulární ekonomiky na středních školách jsou důležitou součástí jeho pracovního života. Dále je spoluautorem a odborným garantem první učebnice cirkulární ekonomiky pro žáky středních škol.

Spoluprací s univerzitami (Pardubická univerzita, ČZU, Johannes Kepler Universität Linz) a také s designery a techniky v oboru vytváří profesionální prostředí pro tvorbu reálné cirkulární ekonomiky.

circu.eu 
Specializace:
konzultant

Manfred
Hofstätter

Manfred Hofstätter doprovází společnost circu.eu jako konzultant v oblasti propojení různých zájmových skupin na národní a mezinárodní úrovni. Cílem je zřízení trvalé cirkulární ekonomiky v oblasti retailu se zaměřením na vybavení obchodů.

circu.eu Specializace:
Autorizovaný architekt
ING. ARCH.

tomáš
císař

Tomáš Císař je autorizovaný architekt a urbanista, který se podílel na řadě mezinárodních projektů. Je majitelem a zakladatelem ateliéru CisarStudio, které se vedle architektonických zakázek věnuje i návrhům interiérů. Během svého osmiletého působení v britském studiu Jestico+Whiles vedl projekt hotelového resortu Zuri na Zanzibaru a jako architekt spolupracoval na řadě dalších zahraničních projektů. V minulosti spoluzaložil architektonické studio Black n´Arch, které stojí mimo jiné za oceněným projektem Cyber Dog a připravovanou přestavbou Smíchovského lihovaru v Praze. Za návrh interiéru ateliéru Black n´Arch získal cenu Art of Space. Tomáš je absolventem Fakulty umění a architektury TU v Liberci.

Marketing & PR circu.eu 
Specializace:
Backoffice

mirka procházková

Své zkušenosti jako projektový manažer v marketingovém oddělení jednoho nadnárodního korporátu uplatňuje Mirka Procházková nyní v circu.eu. Její snažení při tvorbě firemního image a interní kultury je zabarveno hodnotami a parametry stanovené mise a vize: upřímnost, efektivita a radost z práce. Vedle těchto činností také dohlíží na chod všech administrativních a organizačních procesů.

Víme jak na dotace!

Financujte své cirkulární projekty pomocí dotací!

Pomůžeme Vám s jejich vyřízením.