kdo jsme

Jsme první, kteří již od roku 2017 zavádí cirkulární ekonomiku do nábytkářské praxe. Díky 25-letým praktickým zkušenostem ve výrobě nábytku vytváříme přechod z lineárního systému, kdy z nového zařízení se časem stává odpad nebo jen těžko recyklovatelné kusy nábytku, na cirkulární systém vybavení.

Cirkulární ekonomika jE příležitost pro úspěšné inovace

Používání zařízení opakovaně umožnuje především naše dlouholetá zkušenost v nábytkářství.

Možnost účastnit se designování nových výrobků a konceptů. Znalost výroby a materiálů zefektivňuje recyklaci.

ZAVÁDÍME NOVÉ TECHNOLOGIE DO CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY

Investujeme do nových technologií a především do aplikací, které pomáhají udržovat nábytek při životě, a napomáhají využívat použité části nábytku a tak zajistit druhý život nábytku. Refitin.com, logistore.app

INTENZIVNÍ SPOLUPRÁCE S FIRMAMI

nám zajištuje být maximálně efektivní, tak aby přechod z lineárního na cirkulární systém měl pozitivní ekonomický dopad.
Umisťujeme sběrné boxy (circubox), díky kterým třídíme různé druhy vybavení a tím zkracujeme cestu k jejich dalšímu využití.

"

zakladatel circu.eu

ladislav olšbauer

Mám 25-leté zkušenosti v oblasti vývoje, výroby a instalace specializovaného nábytku z více druhů materiálů jako je dřevo, kov, plasty a sklo.

Věnuji veškeré své úsilí zavádění principů cirkulární ekonomiky do nábytkářského průmyslu a vybavení obchodů.

Vytvářím a doprovázím udržitelné projekty, kterých se fyzicky účastním. Cílem je nevytvářet z použitého nábytku a komponentů v interiérů odpad.

Výsledkem práce je kombinace pozitivních ekologických a ekonomických aspektů.

Mým cílem je udržet nábytek a komponenty z něho co nejdéle při životě tak, aby to bylo ekologicky šetrné a ekonomicky výhodné.

Pokud něco nejde již dále použít, doprovázím tyto výrobky zodpovědnou recyklací.