cirkulární technologie

Digitalizace hraje důležitou roli na cestě k cirkulární ekonomice, která šetří zdroje. Použití inteligentních senzorů mimo jiné zlepšuje separaci a recyklaci odpadu. Již nemusíte vlastnit produkty či zařízení, abyste je mohli používat podle potřeby

Chytrá cirkulární ekonomika – technologie a digitalizace

Tradiční, lineární modely výroby a spotřeby („vyrob-použij-vyhoď“) vedou ke značným škodám na životním prostředí, ničení přírodních zdrojů, zvyšujícím se emisím CO2 a velkému množství odpadu. Udržitelné perspektivy naopak otevírá koncept cirkulární ekonomiky, která prosazuje delší životnost, lepší opravitelnost a recyklovatelnost výrobků – i prostřednictvím vhodného designu. 

Tímto způsobem se využívá méně zdrojů a vzniká méně odpadu.

Lepší recyklace díky digitalizaci

Navzdory velkému pokroku představuje recyklace výrobků a materiálů stále značné výzvy. To se týká zejména třídění odpadu. Pokud se to nedělá profesionálně, například v domácnostech či na pracovištích, výrazně to komplikuje a prodražuje proces recyklace. Díky tomu se poměrná část odpad nerecykluje, ale likviduje se termicky nebo se jen malá část skládkuje. Výsledkem je ztráta cenných zdrojů. Digitální technologie umožní v budoucnu výrazné zlepšení separace odpadů. Například optické senzory detekují různé druhy odpadu a materiálů (např. plastové lahve). To urychluje a zlepšuje proces třídění odpadu a zvyšuje míru recyklace. Se separací odpadů souvisí i menší zdravotní rizika pro zaměstnance v odpadovém hospodářství.

Od výrobku k službě

Dalším přínosem digitalizace pro inteligentní cirkulární ekonomiku je podpora vzorců udržitelné spotřeby. Namísto vlastnictví produktů (jako POS systémy), které mají většinou omezenou životnost, ale spotřebovávají značné zdroje ve výrobě, digitální nástroje a chytré skladování podporují slibné modely „produktů jako služba“. Zákazník získává přístup k funkčnosti produktu jeho pronájmem nebo leasingem, nikoli však produkt samotný. Výrobek zůstává vlastníkem výrobce produktu, který je rovněž odpovědný za opravy a služby související s produktem. Tento model dokáže výrazně snížit počet vyrobeného zboží a s tím spojenou spotřebu zdrojů.

I když odpovídající obchodní modely nejsou nové (např. půjčovna pracovních oděvů), lze je díky digitálním technologiím snadno a jednoduše rozšířit na rozmanité množství produktů (např. POS stojany) a inovativně dále rozvíjet (např. sharing platform – POS pooling). Digitální platformy a komunikační zařízení, jako jsou chytré telefony, umožňují komunikaci v reálném čase mezi poskytovateli, uživateli a produktem nebo jeho dostupností. To také usnadňuje opravy, opětovné použití a recyklaci produktů a součástí.

Včasná údržba = vyšší životnost

Inteligentní senzory jsou stále častěji implementovány do zařízení a strojů, které jsou připojeny k internetu („Internet of Things“). Průběžně předávají informace o svém provozu, chybách nebo potřebách údržby. Zejména práce preventivní údržby budou hrát v budoucnu důležitou roli. Všechny tyto nové možnosti prodlužují životnost a použitelnost výrobků a strojů – a tím snižují spotřebu zdrojů a plýtvání. Digitalizace dává cirkulární ekonomice silný impuls.

Víme jak na dotace!

Financujte své cirkulární projekty pomocí dotací!

Pomůžeme Vám s jejich vyřízením.