Cirkulární nákupní košíky

je projet kde se snažíme monitorovat všechny plastové díly obchodního zařízení popřípadě i jiné výrobky z plastu v maloobchodě a hledat řešení aby se nestaly odpadem nýbrž hodnotnou surovinou pro další použití.

Pro tento projekt slouží tzv. circu box, speciálně upravená krabice, do kterého se házejí již nepoužitelné díly obchodního zařízení podle druhu, tyto jsou potom svezeny přes centrální sklady do našeho recyklačního centra v Pohledu u Havlíčkova Brodu kde jsou rozděleny podle druhu materiálu (PP,PET a pod) rozdrceny a tento rozdrcený materiál je zaslán vybraným firmám pro další zpracování, snahou je, aby se vyráběly zpět díly  použitelné v obchodech v tom nejlepším možném případě díly stejné jako např. nákupní košíky z již nepoužitelných starých košíků, dělítka do regálů, úchyty zadních stěn regálů.

Plastové díly z výbavy obchodů jsou „sledovány“ – sesbírány, roztříděny a poté z nich vyrobíme nové komponenty. (To vše pomocí přistaveného sběrného boxu).

Dobrým příkladem jsou poškození, rozbité cenové lišty, rozdělovače, různé nástavce, akrylátové boxy, zadní stěny z plastu.

Circu.box

  • Sběr
  • Drcení
  • Opětovné použití

Kontakt

  • Ladislav Olšbauer
  • info@olsbauer.com
  • tel. +420 602 250 137