Pandemie koronaviru urychluje přechod na cirkulární ekonomiku

Podle výsledků průzkumu si stále více podnikatelů uvědomuje, že se musí se surovinami lépe hospodařit.

Téměř šest z deseti (59,1%) vedoucích pracovníků věří, že pandemie koronaviru pomůže urychlit přechod na cirkulární ekonomiku. Krize často vyostřuje směr a rychlost ekonomických trendů. „Nikdy nepromarněte dobrou krizi“ (Winston Churchill) To není jen rčení, to je přinejmenším pozvání a možná vlastně úkol. Více než polovina vedoucích podnikatelů chápe, že přechod na cirkulární ekonomiku může být nyní jednoduší. Cirkulární ekonomika je pozitivním směrem pro budoucí vývoj.

Nastavení přechodu na cirkulární ekonomiku je důležité nejen z hlediska aktuálního stavu výroby, ale také  pro získávání kvalifikovaných zaměstnanců. Téměř šest z deseti respondentů v našem průzkumu potvrzuje, že žadatelé se stále častěji ptají na vizi udržitelnosti ve společnosti.

75% dotázaných podnikatelů označuje udržitelnost, nově za běžnou, ve všech obchodních procesech. -firemní program pro předcházení vzniku odpadu

-používání telekonferencí namísto služebních cest

-kritéria udržitelnosti ve strategickém nákupu

-menší využívání primárních surovin a materiálů

-opětovné použití a recyklaci materiálů