kdo jsme

Jsme první, kteří již od roku 2017 zavádí cirkulární ekonomiku do nábytkářské praxe. Díky 25-letým praktickým zkušenostem ve výrobě nábytku vytváříme přechod z lineárního systému, kdy z nového zařízení se časem stává odpad nebo jen těžko recyklovatelné kusy nábytku, na cirkulární systém vybavení.

Cirkulární ekonomika jE příležitost pro úspěšné inovace

Používání zařízení opakovaně umožnuje především naše dlouholetá zkušenost v nábytkářství.

Možnost účastnit se designování nových výrobků a konceptů. Znalost výroby a materiálů zefektivňuje recyklaci.

ZAVÁDÍME NOVÉ TECHNOLOGIE DO CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY

Investujeme do nových technologií a především do aplikací, které pomáhají udržovat nábytek při životě, a napomáhají využívat použité části nábytku a tak zajistit druhý život nábytku. Refitin.com, logistore.app

INTENZIVNÍ SPOLUPRÁCE S FIRMAMI

nám zajištuje být maximálně efektivní, tak aby přechod z lineárního na cirkulární systém měl pozitivní ekonomický dopad.
Umisťujeme sběrné boxy (circubox), díky kterým třídíme různé druhy vybavení a tím zkracujeme cestu k jejich dalšímu využití.

NÁŠ CIRKULÁRNÍ TÝM

Jednatel circu.eu 
Specializace:
výrobní principy a materiály

ladislav
olšbauer

Ladislav Olšbauer se specializuje na cirkulární ekonomiku pro nábytek a vybavení. Je odborníkem na materiály pro výrobu nábytku, jejich udržování a recyklaci. 25 let zkušeností v oboru výroby specializovaného nábytku z různých materiálů mu pomáhá již více jak 4 roky zavádět principy cirkulární ekonomiky do každodenního života.

Spolupráce s univerzitami (Pardubická univerzita, ČZU, Johannes Kepler Universität Linz) a předními světovými výrobci nábytku (Lammhults, Martela, Wilkhahn ) jako i spolupráce s designery a techniky v oboru vytváří prostředí pro tvorbu reálné cirkulární ekonomiky.

Vzdělávání circu.eu
Specializace:
edukace a audity

žaneta
halamíčková

Jako jeden ze základních pilířů naší práce vnímáme osvětu a edukaci v oblasti udržitelnosti a v přístupu ke zdrojům. Žaneta Halamíčková má v circu.eu na starosti budování přesně této oblasti, kdy načerpané zkušenosti, principy a novinky zpracovává do edukativních textů a školicích materiálů tak, abychom ve srozumitelné podobě mohli předávat tyto informace dál. Druhá část činnosti Žanety je příprava podkladů pro cirkulární audity a doprovázení zákazníků tímto procesem.

Žaneta při této práci využívá své pedagogické vzdělání a zkušenosti při práci se studenty.

Marketing & PR circu.eu 
Specializace:
Backoffice

mirka
procházková

Své zkušenosti jako projektový manažer v marketingovém oddělení jednoho nadnárodního korporátu uplatňuje Mirka Procházková nyní v circu.eu. Její snažení při tvorbě firemního image a interní kultury je zabarveno hodnotami a parametry stanovené mise a vize: upřímnost, efektivita a radost z práce. Vedle těchto činností také dohlíží na chod všech administrativních a organizačních procesů.

PARTNEŘI CIRKULÁRNÍ PLATFORMY

Autorizovaný architekt

tomáš
císař

Tomáš Císař je autorizovaný architekt a urbanista, který se podílel na řadě mezinárodních projektů. Během svého osmiletého působení v britském studiu Jestico+Whiles vedl mimo jiné projekty hotelového resortu Zuri na Zanzibaru a rezidence Aura Statenice. Je spoluzakladatelem architektonického studia Black n´Arch, které stojí mimo jiné za oceněným projektem Cyber Dog a připravovanou přestavbou Smíchovského lihovaru v Praze. Za návrh interiéru ateliéru Black n´Arch získal cenu Art of Space. Tomáš je absolventem Fakulty umění a architektury TU v Liberci.

Workplace konzultant

johana sedláčková
vamberská

Johana Sedláčková Vamberská v současné době působí na pozici výkonné ředitelky v European Leadership & Academic Institute (ELAI). ELAI působí na trhu již 11 let a za tu dobu se etabloval mezi přední vzdělávací a konzultační společnosti v České republice. ELAI je také organizátorem Týdne inovací ČR, nejrozsáhlejší událostí v oblasti inovací. Mezi jejich klienty jsou společnosti jako Google, Unipetrol Orlen, Visa, Avast, Linet, IKEA a PPF. Johana je absolventkou univerzity v Oxfordu a specializuje se na poradenskou činnost v oblasti vzdělávání, engagementu zaměstnanců a workplace consultingu.

"

zakladatel circu.eu

ladislav olšbauer

Mám 25-leté zkušenosti v oblasti vývoje, výroby a instalace specializovaného nábytku z více druhů materiálů jako je dřevo, kov, plasty a sklo.

Věnuji veškeré své úsilí zavádění principů cirkulární ekonomiky do nábytkářského průmyslu a vybavení obchodů.

Vytvářím a doprovázím udržitelné projekty, kterých se fyzicky účastním. Cílem je nevytvářet z použitého nábytku a komponentů v interiérů odpad.

Výsledkem práce je kombinace pozitivních ekologických a ekonomických aspektů.

Mým cílem je udržet nábytek a komponenty z něho co nejdéle při životě tak, aby to bylo ekologicky šetrné a ekonomicky výhodné.

Pokud něco nejde již dále použít, doprovázím tyto výrobky zodpovědnou recyklací. 

Víme jak na dotace!

Financujte své cirkulární projekty pomocí dotací!

Pomůžeme Vám s jejich vyřízením.