Cirkulární ekonomika

Cirkulární ekonomika je ekonomický přístup, který maximalizuje využití surovin nebo energie změnou přístupu k využívání zdrojů a produktů.

Cirkulační ekonomika je změna, ke které dochází na nové úrovni myšlení o udržitelnosti, při pohledu na celý životní cyklus produktu a dodavatelský řetězec a ve všech fázích se ho snažíme vylepšovat efektivním využíváním všech zdrojů. Jedná se o přístup k optimalizaci zdrojů uzavřené v cyklech pro průmyslové a komerční systémy.

Circular economy

Circular economy is an economic approach that maximizes the use of raw materials or energy by changing the way we think about the use of resources and products.

Circular economy is a perceptual change that occurs through a new level of thinking about sustainability – looking at the entire product life cycle and the supply chain, trying to improve it at every stage, by using all resources in an effective way. This is an approach to optimize closed-loop resource for industrial and commercial systems.

Cirkulární ekonomika je založena na 3 hlavních principech:

Navrhování výrobků tak aby se v budoucnu nestaly odpadem.

Inovativní a technologické mechanismy, které umožňují udržovat materiály a zdroje v provozu.

Obnova přírodních ekosystémů zavedením více obnovitelného hospodářství a symbiotický přístup je výsledkem toho, že jeden je zdrojem pro druhý.

Circular economy is based on 3 main principles:

Designing products so that they do not become waste in the future.

Innovative and technology mechanisms which enable to keep materials and resources in use.

Restoration of natural ecosystems, by implementing more renewable economy and symbiotic approach were the result of one is a resource for another.