circu office conceptS

V uzavřeném systému konečných zdrojů, což je i naše planeta není možný trvalý růst libovolného typu. Jedním z řešení je využívat věci a zdroje v cyklech.

co je circu office concept?

Vytváříme nový koncept kombinované práce z domu a v kanceláři. V předcházejícím roce se urychlil přechod z klasické kanceláře na mobilní pracovní prostředí z části využívaného systému homeoffice. Velké kanceláře se začali přestavovat, tak aby lidé nebyli příliš blízko sebe.
To sebou nese nové požadavky na změnu, která však nesmí být drahá a nesmí zatěžovat životní prostředí! Tyto požadavky splňuje circu office concept – koncept zavádění cirkulární ekonomiky do každodenní praxe kancelářského života.

 

nový nábytek přispívá 30% na zátěži CO2 každé komerční budovy po celou dobu její životnosti.

výhody konceptu

Snížení tvorby odpadu

Analýza stávajícího stavu nám dovoluje maximalizovat efektivitu renovací a změn toho nejlepšího ze stávajícího nábytku klientů.

Společenská zodpovědnost

Partnerství s družstvy invalidů a lidmi, kteří jen těžko hledají pracovní uplatnění, přinášíme těmto skupinám lidí pracovní příležitosti. 

Úspora nákladů pro klienty

Aplikujeme Cirkulární principy při výrobě nového kancelářského nábytku, a tím snižujeme náklady, emise skleníkových plynů a vytváření odpadu.

Bezplatné konzultace

Při navrhování kanceláří, v circu office konceptu, který pomáhá vytvořit nejudržitelnějších kanceláře v České republice.

 

co umíme

„Cirkulární kancelář“ aplikuje principy cirkulární ekonomiky na fyzické pracovní prostředí. Firmy mohou ušetřit peníze, omezit plýtvání, nevytvářet zbytečný odpad a zlepšit udržitelnost tím, že budou materiály používat co nejdéle. Kreativita v pracovních postupech pomáhá opětovnému využívání majetku.

Design a technické řešení

Modularita a budoucí možnosti oprav, renovace, repase či další využití částí nábytku (například k recyklaci) závisí také na tom, jak jsou jednotlivé výrobky navrženy.

Fáze designu a technického řešení v circu nepodceňujeme, protože víme, že je zcela určující, proto aby nábytek byl cirkulární a mohl se bez zbytečné ekologické zátěže používat ve více životních cyklech. Zásadní je používat ekologické a odpovědné materiály, které bude možné snadno od sebe oddělit, protože cirkulární nábytek je nábytek, modulární, demontovatelný a jednoduše opravitelný.

Výroba

Vyvíjíme vlastní sortiment stylového, cenově dostupného a udržitelného kancelářského nábytku.

Repase

Repasujeme kvalitní značkový kancelářský nábytek do nového stavu, čímž ušetříme více než 50% katalogové ceny.

Renovace

Renovujeme a měníme velikost vašeho současného kancelářského nábytku za přibližně 50% ceny nového.

Circu home office stůl

Vyvinuli jsme vlastní, plně cirkulární koncept pracovního stolu pro home office. Konstrukce stolu je přizpůsobena požadavkům pro práci z domova. Stůl je možné jednoduše složit a přemístit jinam.

jak to děláme

Promluvíme si o vaší firmě

Otevřeme společně dialog, který se bude neustále rozvíjet podle vašich požadavků. Po celou dobu procesu budeme v úzkém kontaktu.

Sledování provozu

Doslova se k vám na nějakou dobu  „nastěhujeme“ abychom mohli vidět všechny části vašich provozů a procesů.

Návrhy řešení v krocích

Navrhneme vám taková řešení, která budou pro vás v danou chvíli nejlépe integrovatelná. Až uděláte krok, povedeme vás k dalšímu.

Propojíme vás s partnery

Spojíme vás s partnery, kteří se ideálně hodí pro konkrétní požadavky na přechod do cirkulární ekonomiky. 

Přidejte se k zavádění principů cirkulární ekonomiky ve svém oboru!

Rádi byste se zapojili do cirkulární ekonomiky a stali se našim partnerem?
Nebo máte nápad na projekt, který bychom u vás mohli zrealizovat?

KONTAKTUJTE NÁS 

certifikát
aplikace principů cirkulární ekonomiky circu.eu

Vystavíme vám certifikát potvrzující, že vaše firma funguje na principech cirkulární ekonomiky.

Certifikát Circu.eu vám udělíme na základě auditu vašich firemních procesů a produktů. Certifikát udělujeme jako nezávislá třetí strana a jeho udělení je závislé na splnění určitých parametrů

Zajistíme, že nábytek splňuje parametry pro uchování ve více životních cyklech dle principů cirkulární ekonomiky v nábytkářství a udělíme Vám certifikát jako potvrzení.

Certifikát může být v kombinaci s ekoznačkami pro různé produkty, jako je EU květina a Ekologicky šetrný výrobek anebo další speciální značky.

Nejčastější dotazy

Máme jeden cíl a denně na něm pracujeme. Připravujeme nové koncepty firemních procesů na tyto stavíme nástroje a celé fyzicky nastavujeme v provozu firmy. Pomáháme aby firma měla od samého začátku změny ekonomický prospěch.

Způsob, jakým spolupracujeme jako tým a s našimi partnery, je součástí naší filozofie. Lineárně ekonomický systém rozhodujícím způsobem formoval firemní kulturu a způsob, jakým organizace fungují. My na druhé straně celistvě chápeme oběhové hospodářství. Zahrnuje více než jen výrobu, suroviny nebo materiály a logistiku. Jsme přesvědčeni, že implementace cirkulární ekonomiky vyžaduje nové a inkluzivní formy spolupráce. To také souvisí se skutečností, že musíme do rozvahy společnosti zahrnout analýzu sociálních nákladů a přínosů a environmentální aspekty. Poměrně uvolněná kultura řízení tento krok usnadňuje. Pro podnikovou kulturu to znamená, že lidé – a jejich hodnoty – se dostávají zpět do centra dění.

Pokud chcete do společností vnést myšlenky cirkulární ekonomiky, musí být lidé schopni vnést do práce své hodnoty. To přináší obrovský potenciál. V konečném důsledku to znamená vědomé rozhodování o hodnotě udržitelnosti. Existuje několik velmi zajímavých příkladů společností, které jsou finančně úspěšné a do svých obchodních modelů přijaly také hodnoty oběhového hospodářství. Společnosti jako Ahold, DM, Tchibo a mnoho dalších ukazují, jak to funguje. Neměly by všechny společnosti fungovat tímto způsobem? Myslíme si to. Proto se snažíme tyto cíle realizovat.

Napište nám nebo zavolejte!

Kontaktujte nás telefonicky emailem, nebo pomocí formuláře na stránce Kontakt

30 min online konference teams. Vzájemné představení, vaše očekávání a naše možnosti.

Napíšete nám zprávu nebo nám zavoláte a my se s Vámi spojíme. Prvně si budeme potřebovat udělat obrázek o Vás a to formou telefonického rozhovoru nebo lépe při osobním setkání. Společně během těchto rozhovorů zjistíme vaše potřeby a sepíšeme akční plán, jak těchto přání dosáhnout.

Víc, než náklad je cirkulární ekonomika pro firmu přínosem a to jak ekologickým tak především ekonomickým. Jednotlivé modely vám rádi ukážeme při osobním setkání na základě propočtových map, grafů a vlastních zkušeností. Z dlouhodobého hlediska je ale celkový efekt jednoznačně pozitivní.

Samozřejmě Vám velmi rádi zpracujeme návrh vaší kanceláře, společných prostor, atd. Nejlépe si při osobním setkání prostory prohlédneme, zjistíme vaše potřeby a přání a zpracujeme návrh řešení. Pokud osobní setkání není možné můžeme využít všechny online možnosti které máme a pomocí telefonátů, emailů, zaslaných obrázků a plánů vyspecifikovat zadání a podle toho vystavit nabídku.

Na prvním místě je vždy radost z práce, různorodost možností a nabídek a finální vize maximálně spokojeného zákazníka, která nás při každém projektu motivuje a popohání vpřed.

Naše nabídka služeb obsahuje i montážní servis. Nábytek dodáváme v optimálně smontovaném stavu pro dopravu a pokud to je možné, lze jej pouze umístit. Pokud se bude jednat o větší celky nebo celé přestavby samozřejmě rádi zahrneme montážní práce již do nabídky nebo jí doplníme kdykoliv v průběhu realizace.

Ano, vzhledem k naši misi vdechnout nábytku druhý život a prodloužit tak jeho životní cyklus se rádi o váš starý nábytek postaráme. V průběhu naší spolupráce se domluvíme na možnostech, jakým způsobem s ním naložit. 

Víme jak na dotace!

Financujte své cirkulární projekty pomocí dotací!

Pomůžeme Vám s jejich vyřízením.