circu komunita

Obecným rostoucím trendem je sdílení nepotřebného nábytku. Je to jeden ze způsobů fungování cirkulární ekonomiky. Pomáháme budovat nábytkové banky pro města a obce a tím pomáháme lokálním komunitám s udržitelností životního prostředí a ekonomického růstu.

sdílení nepotřebného nábytku

Potřebujete židle nebo stoly pro rozšíření kanceláří nebo zajištění práce z domu? Dříve, než je koupíte nové, můžete se skrze circu platformu snadno dotázat, jestli někde nejsou přebývající kusy, které by vám mohly vyhovovat. 

Podporujeme integraci sdílené ekonomiky do běžného života a do směrnic každého podniku.

circu pro města a obce

Nábytková banka

Pomáháme zřídit městům a obcím nábytkovou banku, použitý, nepotřebný nábytek uskladníme a za pomocí mobilní aplikace zajistíme 2. a další život tomuto nábytku.

Opravy a logistika

Dáváme také příležitost vzniknout novým podnikatelským subjektům, nebo rozšíření podnikání stávajícím lokálním formám a podnikatelům.

Cirkulární Humpolec

Humpolec se jako jedno z prvních měst zapojilo do cirkulární ekonomiky a začalo aplikovat principy udržitelnosti v praxi. Ve spolupráci s Circu.eu, město Humpolec zřídilo lokální nábytkovou banku.

co to vlastně je?

Nábytková banka

Slouží jako místo, kam můžete přivézt nábytek, který už nepotřebujete. Nábytek prověríme z hlediska jeho dalšího využití.

Opravy a repas

Pokud nábytek potřebuje opravit, tak to zajistíme pomocí některého z lokálních partnerů.

Recyklace

Všechny díly nábytku vrátíme zpět do nového životního cyklu. Zajistíme mu tak druhý, nebo i další životní cyklus.

Úspora

Všechen nábytek v nábytkové bance je katalogizovaný a k dispozici pro okamžitý odběr.

Chcete ve vašem městě nebo obci zřídit nábytkovou banku?

Neváhejte se na nás obrátit, pomůžeme vám vybudovat nábytkovou banku, propojíme vás s lokálními partnery a zabezpečíme všechny potřebné technologie k tomu abyste se mohli podílet na cirkulární ekonomice a nabídnout firmám i jednotlivcům prostor pro sdílení už ne-potřebného nábytku.

KONTAKTUJTE NÁS

jak na to?

Bezplatná konzultace

Společně s vámi zjistíme co přesně potřebujete a navrhneme co nejefektivnější postup řešení.

Navrhneme řešení

Celý koncept nábytkové banky vám dodáme „na klíč“. Včetně digitálních technoligií a know-how.

Spolupráce

Staneme se partnery v cirkulárním modelu. Propojíme vás s lokálními partnery a budeme mít celý proces neustále pod dohledem.

Víme jak na dotace!

Financujte své cirkulární projekty pomocí dotací!

Pomůžeme Vám s jejich vyřízením.